ПРЕВОД НА ЮРИДИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ
(ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕВОДИ)

Важно!

Какво е превод на юридически текст?

Преводът на юридически текст или така известният юридически превод е превод на текст с търговскоправна терминология, като това може да са съдебни документи, делови документи, договори, пълномощни, бизнес кореспонденция и др.

КАЧЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ПРЕВОД

Преводът на юридически текстове трябва да бъде точен и правилен и това го прави един от най-трудните преводи. Преводачите трябва да притежават не само общи познания по юридическата терминология, но и да бъдат запознати със законоустановените изисквания и юридическите заплетености на чуждите култури и правни системи. Сложността идва от факта, че всяка държава притежава своя правна терминология, както и юридическа система. Няма място за превод дума по дума!

Въз основа на това, нашите професионални преводачи са отчасти детективи, юридически учени и лингвисти, които се нагърбват с изследователска работа колкото е нужно, за да успеят да декодират изходния текст и да възпроизведат неговото истинско значение, което никога, при никакви обстоятелства, не се различава от оригиналното съдържание, дори ако точен превод не е възможен.

Основните точки, по които нашите преводачи изграждат своя превод, са следните:

 • запазване на имената на институциите, титлите на длъжностните лица или действителните правни регулации (понякога се налага обяснение под линия);
 • локализиране на различни формати на дати, часове, обстоятелства, мерни единици и по-специфични правни термини;
 • еквивалентен превод на съдържание, което е близко по форма и значение до двете култури;
 • намиране на най-добър речник и лингвистични структури, с помощта на които да се изрази значението на изходния текст.

Ние разполагаме с преводачи, които са специализирани в различните сфери на юридическите преводи – общински и лични документи, документи за пред съд, фирмени документи и дела, счетоводни документи, търговско-правна кореспонденция и др. Това са преводачи с юридическо образование или с дългогодишна практика в превода на юридически текстове.

Сигурност и конфиденциалност

Ние осъзнаваме колко е важна сигурността и конфиденциалността на юридическата индустрия и се отнасяме с всички данни, идеи и източници на устна и писмена информация много внимателно. Опазването на лични данни и корпоративни данни е наш приоритет, във връзка с което „Олтранс“ ООД е Администратор на лични данни и притежава собствен сървър и система за управление на проекти. Така ние гарантираме СИГУРНОСТ за нашите клиенти.

Материали, които превеждаме:

 • Молба
 • Устав
 • Спесимен от подпис
 • Учредителен акт
 • Доказателства
 • Свидетелски показания
 • Жалба
 • Диплома
 • Пълномощно
 • Решение за развод
 • Протокол от общо събрание
 • Договор за цесия
 • Договор за наем
 • Договор за покупко-продажба на недвижим имот
 • Договор за покупко-продажба на МПС

Формати, които поддържаме:

 • PDF
 • DOC, DOCX. ODT
 • XLS. XLSX, ODS
 • PPT, PPTX, ODP
 • INDD
 • RTF, TXT, CSV
 • JPEG, PNG, GIF
 • QuarkXpress
 • TAG
 • HTML, HTM, ASP, ASP.NET, JSP, INC
 • Всички

Програми, които използваме:

 • SDL Trados Studio
 • SDL MultiTerm
 • XBench

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Договор за отдаване под наем на земеделска земя

 • Област: Корпоративно право
 • Езикова комбинация: български-испански език
 • Обем: 10 страници
 • Метод на работа: SDL Trados Studio

Договор за извършване на специализиран автобусен превоз на служители

 • Област: Корпоративно право
 • Езикова комбинация: български - английски език
 • Обем: 700 думи
 • Метод на работа: SDL Trados Studio

Правила и условия за ползване на приложение

 • Област: Корпоративно право
 • Езикова комбинация: английски - български език
 • Обем: 1 страница
 • Метод на работа: .XLS файл

Удостоверение от Агенция за социално подпомагане

 • Област: Гражданско право, Публична администрация
 • Езикова комбинация: български-немски език
 • Обем: 1 страница
 • Метод на работа: .DOC файл
TOP