ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД НА ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

Важно е да знаете!

Преводът на фирмени документи се извършва от заклети преводачи, което позволява поставянето на заверка от заклет преводач на превода. Заверката от заклет преводач се изисква от всички държавни институции, за да може да бъде признат превод на документ.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕВОД НА ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

От официален превод на фирмени документи се нуждае всяка фирма за участие в международни обществени поръчки и търгове, за вътрешнофирмен документооборот, за регистрация на фирма и други.

Възможно е институцията, пред която ще представяте документа, да изисква и легализация на документа. Това е процес на заверка в различни институции на оригиналния документ преди извършването на превода, което прави документа легален (валиден) в съответната държава. Ако документът е издаден в чужбина, той се подготвя като официален превод се заверява пред нотариус според „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа“, чл. 21а, ал. 1.

Ако преводът е необходим за вътрешнофирмена употреба, е възможно документът да се преведе само от един преводач без заверка от заклет преводач. Това наричаме обикновен превод, защото няма последваща проверка от втори лингвист (редактор) и преводът не се поставя на фирмена бланка.

Официалният превод на фирмени документи се извършва винаги от двама лингвиста – преводач и редактор. Това гарантира липсата на грешки и е в съответствие с изискванията на международния стандарт за писмени преводи EN 17100:2015.

Едни от най-често превежданите фирмени документи:

  • Документи за участие в международни обществени поръчки и търгове: актуално състояние, застраховка, обезпечение, данъчна декларация и други.
  • Документи на международни фирми за участие в български обществени поръчки и търгове.
  • Вътрешнофирмени документи за международни компании с представителство в България.
  • Междуфирмени документи за компании с международни партньори и контрагенти.
  • Документи за регистрация на фирма: протокол от учредително събрание, протокол от общо събрание, дружествен договор, учредителен акт, устав, декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител и други.

МНЕНИЯ НА НАШИ КЛИЕНТИ

„Редовно използвам вашите услуги и съм доволна от услугата.“

Надка Славчева Атанасова

„Много добро! Бързо и качествено обслужване.“

Димана Ангелова Димитрова

Адвокат
„Отлично отношение и перфектна работа на екипа!“

Людмила Маламова

„Много съм доволен от получената услуга!“

Костадин Михайлов Корадов

TOP