ПРЕВОД С ПРЕВОДНА ПАМЕТ

РАЗЛИЧНИЯТ ПОДХОД

Важно!

Какво е преводна памет?

Преводната памет дава предложения въз основа на вече направени преводи и не се опитва да превежда нов текст. Т.е. всички предложения, които се дават от преводната памет, вече са били преведени от човек.

Преводната памет НЕ Е машинен превод.

ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ + ПРЕВОДАЧ =

ПРЕВОД С ПРЕВОДНА ПАМЕТ

Преводът с преводна памет се извършва с помощта на софтуерни инструменти, които използват преводна памет. Преводната памет записва всяко преведено изречение и дава предложения на преводача при превод на същото или сходно изречение. По този начин се увеличава скоростта на превод и постоянството в превода на идентични текстове.

НЕРАЗДЕЛНИ ОТ ПРОЦЕСА НА ПРЕВОД

И ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

MB

Терминологичен речник

Терминологичният речник е специално изготвен списък с термини за съответния клиент, продукт или услуга. Той веднага идентифицира дадена дума или израз като термин и дава предложение на преводача за неговия превод. По този начин без значение колко преводачи работят по даден превод и какъв е времевият диапазон между предишен и нов превод, се гарантира, че определените термини ще се превеждат по един и същ начин в целия текст и всички текстове на даден клиент. Неспазването на тези предложения се следи от проверките за качествен контрол.

QA

Качествен контрол

Качествен контрол се извършва посредством множество проверки по време на самия превод и след приключването му, като например непостоянство в превода на идентични текстове, използван еднакъв превод за различен изходен текст, грешки в числата, двойни интервали, непостоянство в началната буква. Част от проверките дори не позволяват да се финализира проектът, докато не бъдат поправени. Например преводът е с по-голяма дължина от зададената.

ПРЕДИМСТВА НА ПРЕВОДА

С ПРЕВОДНА ПАМЕТ

Предимства на превода с преводна памет

 • Предварителна точна оферта
 • Постоянство в превода на идентични изречения
 • Постоянство в превода на термините
 • Качествен контрол
 • Множество преводачи по един проект
 • Поддръжка на множество файлови формати
 • Намаляване на разходите в дългосрочен план
 • Увеличаване скоростта на превод

Още малко предимства

 • Преводачът следи по-стриктно референтния материал
 • Малко агенции за превод в България предлагат тази услуга
 • Знае се предварително крайната стойност на проекта и времевата рамка за изпълнение

ПРЕВОДАЧЪТ -

ОСНОВЕН КОМПОНЕНТ НА ПРЕВОДА С ПРЕВОДНА ПАМЕТ

Въпреки технологиите, преводачът оставаосновният компонент на услугата превод с преводна памет!

ЗАЩОТО...

Преводачът взима решение дали да използва даден превод, който му се предлага от паметта.

Преводачът взима решение как да преведе новия текст, който няма съвпадение от паметта.

Преводачът взима решение дали и как да използва предложения от паметта термин в превода.

Преводачът решава дали да приложи предложение за грешка от качествения контрол.

Последни проекти с ПРЕВОД С ПРЕВОДНА ПАМЕТ

Ръководство за машина за разбъркване на храна

 • Област: Технически ръководства
 • Езикова комбинация: английски – български език
 • Обем: 9800 думи (35 страници)
 • Метод на работа: SDL Trados Studio

Ръководство за употреба на машина за пълнене на консерви

 • Област: Технологии и инженерство
 • Езикова комбинация: английски – български език
 • Обем: 1200 думи (4,5 страници)
 • Метод на работа: SDL Trados Studio

Ръководство за експлоатация на бетон-помпа

 • Област: Технически ръководства
 • Езикова комбинация: немски – български език
 • Обем: 2000 думи (8 страници)
 • Метод на работа: SDL Trados Studio

Инструкции за изтегляне и инсталация на Adobe Creative Cloud

 • Област: Софтуер
 • Езикова комбинация: английски – български език
 • Обем: 980 думи
 • Метод на работа: MemoQ
TOP