Превод и легализация на документи за образование

Поръчайте превод и легализация на документи, като ги изпратите и получите по куриер без да напускате дома си.

  • Изпращате сканирано копие на документа по имейл.
  • Получавате безплатна консултация, за да уточним необходимите изисквания към документа.
  • Изпращате оригинала по куриер.
  • Получавате легализирания документ по куриер.

ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА ИЛИ В Р. БЪЛГАРИЯ

Важно е да знаете!

За продължаване на обучението в България на чужденци или български граждани, които са се обучавали в чужбина, е необходим превод на документите за обучение. Те могат да бъдат издадени в чужбина или в Р. България и може да е необходима легализация, за да бъдат признати в институцията, пред която ще се представят.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТ ОТ/ЗА ЧУЖБИНА

Официален превод или легализация на документи за обучение

Много от училищата и университетите в чужбина изискват не само официален превод на документите за обучение, а и легализация. Например, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка.

Процес на превод и легализация на документи за обучение

Процесът на превод и легализация на диплома за средно образование, издадена в България и предназначена за чужбина, включва:

  1. Заверка на нотариално заверено копие на дипломата в МОН.
  2. Превод на завереното копие.
  3. Заверка на превода във КО на МВнР.
Описаният процес се отнася за документи, които ще бъдат представяни в страни, част от Хагската конвенция за апостил.

Нов регламент за легализация на документи от чужбина

За дипломи, издадени в чужбина, които ще се представят пред български институции, важи влезлият в сила Регламент, според който за чуждестранни документи, преведени на български език на територията на Р. България и предназначени за ползване в Р. България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Р. България. Информацията е според „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа“, чл. 21а, ал. 1.

КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Услуги за кандидат-студенти в Р. България

Агенция за превод и легализация „Олтранс“ предлага комплексна услуга за бъдещи студенти в Р. България. Ние превеждаме на български език и легализираме пълния комплект документи, съдействаме при кандидатстването в български университет, помагаме при записването и установяването на студентите в град Пловдив. Можете да разчитате на нас при дейности, свързани с вашето пребиваване в България.

TOP