ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

на текстове след превод

Крайното форматиране съответства на изходното


Сверяване на крайния DOC файл с изходния PDF файл


Вмъкване на текстове от TAG файлове в QuarkXpress файлове (qxp)

и преглед на форматирането

Вмъкване на текстове в InDesign файлове (indd)

и преглед на форматирането

Специфика на предпечатната подготовка

След превод с програма за компютърно подпомаган превод (CAT инструменти) текстът се преглежда и форматира така, че да съответства на изходното форматиране.
Това се налага, защото в повечето случаи преводът е по-дълъг от изходния текст. Например текстовите кутийки с по-дълъг целеви текст трябва да бъдат увеличени или размерът на шрифта да се намали.

TOP