ЛОКАЛИЗИРАНЕ

АДАПТИРАНЕ КЪМ ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ

Важно!

Какво е локализация?

Локализацията е процеса на същинското адаптиране на този продукт към определен пазар, щом този продукт вече е бил интернационализиран.

Локализацията е процес, при който продукт или послание се изграждат така, че да резонират със специфична целева култура – сякаш са създадени там.

За повечето продукти локализацията включва – но не се ограничава до – превод. Има много предизвикателства при локализацията. Тя включва обмислянето на много културни фактори, които прехвърлят границите на думите, които компанията използва, за да опише или обясни своя продукт.

ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА

В ДЪЛБОЧИНА

КАКВОПОЛУЧАВАТЕ?

Разнообразни услуги, свързани с локализацията на текстове.

Локализиране на уеб сайт

Локализиране на софтуер

Локализиране на реклами

Локализиране на блог статии

Локализиране

ЛОКАЛИЗИРАНЕ

НА УЕБ САЙТ

Агенция за преводи „Олтранс“ предлага професионални услуги за локализиране на уеб сайтове. Нашите експерти ще проучат съществуващия ви уеб сайт и ще посочат тези области, които имат нужда от локализация.

  • Съдържанието – ако желаете вашият уеб сайт да е насочен към специфичен регион, ние ще локализираме текста за този регион.
  • Графични елементи – някои графични елементи от уеб сайта могат да съдържат специфични езикови особености. Можем да съдействаме за промяната им.
  • Валути – ако вашите продукти са обвързани с показване и промяна на местна валута, настоящата валута трябва да се приравни към целевата.
  • Формуляр за мнения – някои от вашите клиенти желаят да комуникират с вас на техния език. От друга страна вие ще трябва да им отговаряте на техния език. Ние можем да направим този процес непрекъснат.
  • Сигнални съобщения – формулярите за мнения обикновено имат сигнални съобщения, които ви казват, че сте дали недостатъчна или неправилна информация. Ние можем да ви предоставим техни чуждоезикови еквиваленти.
  • Оптимизиране за Интернет търсачки – една много важна област, ако искате вашият уеб сайт да бъде забелязан от чуждоезикови търсачки. Нашите експерти ще предложат чуждоезикови алтернативи на заглавията, описанията и ключовите думи за всяка една вътрешна страница, където те са необходими.
TOP