ДОКАЗАНИЯТ МЕТОД НА РАБОТА

4 ОСНОВНИ СТЪПКИ

Важно!

Нашият метод на работа

Ние следваме много строг метод на работа, който ни позволява да гарантираме качество на крайния продукт, да спазваме зададени срокове, да осигурим комфорт на нашите ръководители проекти, преводачи и редактори.

Процесът на превод от А до Я

в агенция за преводи Олтранс

ТОЧНА ОФЕРТА

Изчисляваме на база изходен текст след анализ на файла за превод.

Работим с всички видове формати.

ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТА ЗА ПРЕВОД

Набор на текста за превод и експортиране от специфични файлови формати.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Изготвяне на терминологичен речник при специализирани и корпоративни текстове за превод. Това гарантира еднаквост на термините.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАН ПРЕВОД

Подготовка на текста за превод за работа с инструмент за компютърно подпомаган превод. Прилага се при избор от клиента на услугата „Превод на дума“.

ПРЕВОД

Превод от професионален преводач, специализиран в съответната област.

РЕДАКТИРАНЕ

Редактиране от редактор, специализиран в съответната област. Прилага се към услугите „Професионален превод“ и „Официален превод“.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Извършва се посредством програми за качествен контрол след превод на текста с инструменти за компютърно подпомаган превод. Извършва се от ръководителя на проекта, който следи за спазване на инструкциите, дадени от клиента, изчистване на фактологични грешки - имена, дати, числа и др.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Подготвяне на преведени текстове за печат в специфични файлови формати.

ДОВОЛЕН КЛИЕНТ
TOP