Професионален консекутивен превод
при обучение на персонал от външни лектори

Обучение на персонала се налага по редица причини - стартиране на нов бизнес, откриване на нов отдел, пускане на нов продукт, въвеждане на нови системи и програми за работа и други.

Обучението може да бъде под различни форми - персонално или корпоратвно, под формата на семинари и конференции, курсове и лекции и дори онлайн. Когато фирмата е с чуждестранно участие или е дъщерна на чуждестранна фирма, често пъти обучението се провежда от външен лектор. В тези случаи е необходим професионален преводач.

Важно е да знаете

При провеждане на обучение на персонала преводачът се подбира според специализацията на дейността на фирмата - производство в конкретна област, техника, медицина, счетоводство, строителство, софтуер, мода, козметика и много други.

Основните качества на тази длъжност са познания в областта на обучението, комуникатвност, ораторски умения.

Обучение под различни форми

Можем да Ви осигурим преводач за различни форми на провеждане на фирмено обучение. Някои от тях са:

  • Персонално обучение
  • Корпоратвно обучение
  • Семинари
  • Конференции
  • Курсове
  • Лекции
  • Онлайн обучения

Потърсете нашата компетентна помощ.

Ние ще дадем най-доброто от себе си да оправдаем Вашите очаквания.

TOP