Ние осъзнаваме колко е важна сигурността и конфиденциалността на документите на нашите клиенти и се отнасяме с всички данни, идеи и източници на устна и писмена информация много внимателно. Опазването на лични данни и корпоративни данни е наш приоритет, във връзка с което „Олтранс“ ООД е Администратор на лични данни, притежава собствен сървър и система за управление на проекти. Така ние гарантираме СИГУРНОСТ за нашите клиенти.

Клетвена декларация

  • Всеки преводач, редактор или коректор, който работи за агенция за превод и легализация „Олтранс“, подписва Декларация, с която гарантира, че носи отговорност за качеството за извършената от него услуга и че няма да разгласява сведения по силата на чл. 2 от Закона за защита на личните данни.

Администратор на лични данни

  • „Олтранс“ ООД има регистрация като администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер 0052264.

Управление на проекти

  • Агенция за превод и легализация „Олтранс“ използва система за управление на проекти Protemos. Благодарение на нея ние водим строга отчетност на всички проекти, които преминават през агенцията, лесно и бързо можем да открием превод, който сме извършили за вас, както и да проследим ресурсите, които са работили по него.

Собствен сървър

  • Проектите за превод се съхраняват на собствен сървър, до който имат достъп само упълномощените служители чрез отделен потребител и парола.
TOP