Подготовка на текстове за превод

с програми за компютърно подпомаган превод (CAT инструменти)

Широк диапазон от текстови формати

Преработка на PDF файлове в текстови файлове

DOC | DOCX | RTF

Преработка на картинки в текстови файл

DOC | DOCX | RTF

Изваждане на текст от специализирани програми

QuarkXpress | InDesign | AutoCAD

Специфика на подготовката на текстове

Нашите специалисти по предпечатна подготовка подготвят текста за превод, като използват различни програми, които подготвят текстовете за превод с програма за компютърно подпомаган превод. Форматирането на текста трябва да бъде направено, така че да генерира възможно най-малко работа при предпечатната подготовка на текста след изваждането му от програмата (например, нагласяне на текстови кутийки с по-дълъг целеви текст). Документи, които са в PDF, трябва да бъдат преработени в текстови файл (DOC, DOCX, RTF).

TOP