КАК ДА ПОРЪЧАТЕ, ПЛАТИТЕ И ПОЛУЧИТЕ

превод на лични документи

Превод и легализация на лични документи

Поръчайте превод и легализация на лични документи, като ги изпратите и получите по куриер от страната или чужбина.

  • Изпращате сканирано копие на документа.
  • Получавате безплатна консултация.
  • Изпращате оригинала по куриер (с DHL или UPS за чужбина).
  • Получавате легализирания документ по куриер.

ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Важно е да знаете!

Заверката от заклет преводач се изисква от всички държавни институции, за да може да бъде признат превод на документ.

КАКВО Е ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД

Официален превод на лични документи се извършва от заклети преводачи, което позволява поставянето на заверка от заклет преводач на превода.

Официалният превод на лични документи се извършва винаги от двама лингвисти – преводач и редактор. Това гарантира липсата на грешки и е в съответствие с изискванията на международния стандарт за писмени преводи БДС EN ISO 17100:2015.

Ако преводът е необходим за лична употреба, е възможно документът да се преведе само от един преводач без заверка от заклет преводач. Това наричаме обикновен превод, защото няма последваща проверка от втори лингвист (редактор) и преводът не се поставя на фирмена бланка.

Едни от най-често превежданите документи:

  • Документи за обучение в чужбина: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, препоръки, формуляри и указания за кандидатстване и други.
  • Документи за зелена карта за САЩ: удостоверение за раждане, удостоверение за семейно положение, свидетелство за съдимост, удостоверение за брак, диплома за средно образование, диплома за висше образование и други.
  • Документи за регистриране на деца, родени в чужбина, за българско гражданство и обратно: удостоверение за раждане, удостоверение за семейно положение и други.
  • Документи за брак: удостоверение за брак, удостоверение за семейно положение, пълномощно и други.
  • Документи за работа в чужбина: свидетелство за съдимост, трудова книжка, удостоверение за опит и др.

МНЕНИЯ НА НАШИ КЛИЕНТИ

„Редовно използвам вашите услуги и съм доволна от услугата.“

Надка Славчева Атанасова

„Много добро! Бързо и качествено обслужване.“

Димана Ангелова Димитрова

Адвокат
„Отлично отношение и перфектна работа на екипа!“

Людмила Маламова

„Много съм доволен от получената услуга!“

Костадин Михайлов Корадов

TOP