УСТЕН ПРЕВОД

Агенция за превод и легализация „Олтранс“ предлага
устен превод в различни направления според нуждите на клиента.

При нас можете да поръчате заверка на превод на документи пред нотариус, придружаване при преговори, обучение на персонал - превод на обучаващия. Предлагаме услугата консекутивен превод - последователен превод, при който ораторът прави паузи в речта си, за да може преводачът да преведе казаното от него.

ВИДОВЕ УСТЕН ПРЕВОД

Заверка на документи пред нотариус

Услугата се предоставя на чужденци, които не владеят български език, но е необходимо да подпишат документ пред нотариус в Р. България.

Придружаване при преговори

Услугата е подходяща при посещение на бизнес партньори и инвеститори в България и при провеждане на бизнес срещи и осъществяване на преговори с бъдещи или настоящи клиенти.

Превод при обучение на персонал

Превод е необходим при обучение на персонал от чуждоговорящ обучаващ. Този вид превод обикновено е тясно специализиран и ние ще ви предоставим преводач в съответната област.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ УСТЕН ПРЕВОД

Агенция за преводи „Олтранс“ винаги изисква предварително документите, които преводачът ще превежда и заверява пред нотариус. При нас можете да се възползвате от резервиране на преводач 30 минути преди уговорения Ви час пред нотариус, но дори и тогава е необходимо да изпратите по имейл или да оставите в офиса ни документите, които преводачът ще превежда. По този начин свеждаме до минимум изненадващи и неловки ситуации пред клиента.

През времето на подготовка преводачът се запознава обстойно с текста/документа за превод и маркира ключовите моменти за превод. Набелязва си ключовите думи и се уверява, че е запознат/а с техния коректен превод.

Съществува вероятност преводачът да не е запознат с терминологията на документа, ако той е силно специализиран в конкретна област, и да е притиснат от времето за търсене на подходящ превод на термините. В такива случаи бихме потърсили съдействието на клиента, който в повечето случаи е запознат с терминологията на своята дейност. Разбира се, дори и да не е, ние ще потърсим компетентна помощ от специалисти в съответната област на текста.

Стъпка към успешното провеждане на превода е изграждане на добри отношения с клиента. Преводачът трябва да бъде лъчезарен, винаги навреме, с позитивна нагласа за предстоящото събитие и вдъхващ респект у клиента. Тази увереност у преводача се постига с правилното изпълнение на гореописаните стъпки.

По време на превода преводачът трябва да е фокусиран само и единствено върху текста и реакциите на клиентите. Той/тя би следвало да са подготвени, че ще извършват отговорна работа под напрежение и това не трябва да влие върху качеството на превода. Истината е, че не всеки преводач е добър устен преводач - за тази дейност се изисква опит, смелост и добра комуникативност.

От изключителна важност е преводачът да говори ясно и изразително, да изговаря думите изцяло, на висок глас, за да бъде чут/а от всички присъстващи. Тихото говорене и недоизказване на думи и изречения може да постави под съмнение качеството на превода и да накара клиентите да бъдат притеснени и нащрек, което би затруднило комуникцията с тях.

Посланието, което предава преодачът трябва да е ясно за аудиторията, пред която говори. Не е добра идея да превежда по-описателно от това, което чува или да използва по-сложни думи от тези, които клиентите му/й са използвали. Ролята на преводача е да бъде невидим в посредничеството си между участващите страни, но ярък и безпристрастно точен в превода на комуникацията им.

И не на последно място преводачът трябва да харесва това, което прави, то да бъде сладко предизвикателство, придобиване на нови знания, срещи с нови хора и удовлетворие от оказаната помощ и съдействие.

Потърсете нашата компетентна помощ.

Ние ще дадем най-доброто от себе си да оправдаем Вашите очаквания.

TOP