ИЗБЕРЕТЕ АГЕНЦИЯ „ОЛТРАНС“ ЗА СВОЙ ПАРТНЬОР ЗА
ПРЕВОДИ ОТ/НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС!

Ние гарантираме за качеството на нашите преводи посредством сертифициран метод на работа по ISO 17100:2015.

Агенция „Олтранс“ разполага с ръководители на проекти, които следят за коректното и навременно изпълнение на възложените проекти.

Използваме система за управление на проекти Protemos, с помощта на която проследяваме всеки един етап от процеса на превод.

Така ние гарантираме 100% ИЗПЪЛНЕНИЕ на поетите проекти.

НИЕ ПРЕВЕЖДАМЕ ПО СЛЕДНИЯ МЕТОД:

Създаване на терминологичен речник

Превод с програма за компютърно подпомаган превод

Редактиране

Проверка чрез програма за качествен контрол

Предпечатна подготовка

ЕДНАКВОСТ НА ТЕРМИНИТЕ

Нашите преводачи постигат еднаквост на термините в целия текст или поредица от текстове за даден клиент, като създават индивидуален терминологичен речник с помощта на SDL MultiTerm според използваната от клиента терминология. Използват преводаческа памет, създадена чрез програма за компютърно подпомаган превод SDL Trados Studio.

ДИАПАЗОН НА РАБОТА

ТЕХНИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ

наръчници, упътвания за употреба, спецификации, ръководства и др.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕКСТОВЕ

технически, юридически, медицински, икономически, финансови текстове, маркетинг и реклама

УЕБ САЙТОВЕ

превод в текстови файлове - DOC, TXT, RTF, XLS, CSV; превод в уеб файлове – HTML, PHP, INI; превод в онлайн интерфейс на CMS - Joomla!, WordPress, др.

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

 • удостоверение за раждане
 • удостоверение за брак
 • смъртен акт
 • удостоверение за семейно положение
 • удостоверение за адрес
 • удостоверение за идентичност на имена
 • удостоверение за наследници

ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

 • диплома за средно образование
 • диплома за висше образование
 • академична справка
 • уверение за студент
 • сертификат
 • квалификация

ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 • лична карта
 • паспорт
 • шофьорска книжка
 • международна здравна карта
 • пълномощно за пътуване на дете
 • пълномощно за МПС
 • зелена карта за МПС
 • удостоверение за пенсия
 • банково удостоверение
 • свидетелство за кръщене
 • свидетелство за месечно възнаграждение
 • свидетелство за съдимост
 • медицинско свидетелство
 • имунизационен паспорт

ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

 • договор
 • декларация
 • фактура
 • удостоверение за регистрация по ДДС
 • удостоверение от АВ, актуално състояние
 • удостоверение от НАП
 • удостоверение от НОИ
 • удостоверение за липса на задължения
 • удостоверение за здравноосигурителни права
МНЕНИЯ

ЗА ОЛТРАНС

За своите 11 години професионална работа в областта на езиковите преводи агенция „Олтранс“ има изградени устойчиви отношения с
чуждестранни партньорски агенции, както и с български такива.

The translations of Oltrans Ltd. were delivered punctually and were all of high quality. We have always received positive feedback on their translations from our clients. 31st July 2012

Lucyna Górniak

Vendor Coordinator
All the communications are quick and polite, deadlines are very well respected and the quality of the translations is very good.

Johanna Sesselja Erludottir

Project Manager
Oltrans is involved in many demanding international projects for major electronics and technical companies. Oltrans always provided us with quality services, always on time, good communications and willing to help.

Denisa Benešová

Account Manager
We are very satisfied with the service that we get.

Daniel Kowalski

Project Manager
TOP