Промени в менюто

Стара връзка – Нова връзка

https://oltrans.bg/new/category/za-oltrans/ekip/- /za-oltrans/ekip/

 

https://oltrans.bg/new/category/za-oltrans/c25-za-oltrans/ – /za-oltrans

 

https://oltrans.bg/new/firmena-identichnost-oltrans/ – /za-oltrans/firmena-identichnost