Препоръка от „КТ Интернешънъл“ ЕАД

Спряхме се на Агенция за преводи „Олтранс“ заради коректното отношение, което демонстрират към своите клиенти; заради широкия спектъп от професионални преводачи, някои от които дори са достигнали професионализъм в специфични области, което предопределя техния терминологично издържан, богат речников запас на изискуемия чужд език; и най-вече заради доброто име, което са успели да си наложат. „Олтранс“ ООД предостави приемлива оферта и консултация. След потвърждаване на услугите, които избрахме за нашата фирма, Агенция за преводи „Олтранс“ ги изпълни на очакваното изискуемо високо ниво. Преводът, който преводачът на „Олтранс“ ООД извърши, беше адекватен, ясен и достъпен за обучаващите се по време на вътрешнофирменото обучение.

Без колебание отново бихме използвали услугите на Агенция за преводи „Олтранс“.

 

Изпълнителен директор на „КТ Интернешънъл“ ЕАД, Стефан Дюкмеджиев

  • CATEGORY
  • TAGS