Борислава Ватева

Борислава ВатеваДлъжност: Преводач с гръцки език

Профил: Писмени и устни преводи, заверка на документи пред нотариус

Умения: Trados, xBench

Специализация в преводите: Стандартни, юридически, финансови текстове

Образование:

2009 г. – 2013 г., ПУ „Паисий Хилендарски”, степен: бакалавър, специалност „Педагогика на обучението по български и новогръцки език”, квалификация: учител по български език и литература и новогръцки език

2014 г. – 2016 г., ПУ „Паисий Хилендарски”, степен: магистър, специалност „Бизнес комуникации и връзки с обществеността”, квалификация: PR специалист

Представяне: Аз съм комуникативна и старателна личност със специално отношение към новогръцкия език и литература.”