Έντυπο Προσφοράς

[expand title=”Οδηγίες συμπλήρωσης”]

Μορφές αρχείων που μπορείτε να επισυνάψετε:

 • Εικόνες και σαρωμένα έγγραφα – .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf
 • Αρχεία κειμένου – .txt, .rtf
 • Έγγραφα Microsoft Office – .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx
 • Έγγραφα OpenOffice και LibreOffice – .odt, .ods, .odp
 • Έγγραφα αρχειοθέτησης – .zip, .rar

Εικόνες και σαρωμένα έγγραφα
Εφόσον δεν είναι δυνατή η επεξεργασία εικόνων και σαρωμένων εγγράφων (για παράδειγμα .pdf, .jpeg, .jpg, .gif, .png), θα επιστραφούν ως μη μορφοποιημένα αρχεία .doc και θα γίνει μία επιπλέον χρέωση που φτάνει το 20%.
Εάν είναι δυνατόν επισυνάψτε τα πρωτότυπα αρχεία που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με μορφές όπως .doc, .xls, .indd, κ.λπ.

Έργα με άλλη μορφή αρχείου
Εάν το έργο σας έχει άλλη μορφή αρχείου, αρχειοθετήστε το αρχείο και επισυνάψτε τα αρχειοθετημένα αρχεία.

Έργα με περισσότερα από ένα αρχεία
Εάν το έργο σας αποτελείται από περισσότερα από ένα αρχεία, αρχειοθετήστε τα αρχεία πρώτα σε μία αρχειοθήκη .zip ή .rar και επισυνάψτε το αρχειοθετημένο αρχείο.

Αρχεία μεγαλύτερα από 8МВ
Εάν το αρχείο σας είναι μεγαλύτερο από 8MB ή θέλετε να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το έργο σας, επικοινωνήστε μαζί μας.[/expand]

 

  Συμπληρώστε το έντυπο και θα λάβετε μία προσφορά εντός 3 ωρών κατά τις εργάσιμες ώρες. Για να σας δώσουμε μία ακριβή προσφορά, συμπληρώστε όλα τα πεδία και δώστε όσο περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης. Σας ευχαριστούμε!

  Τύπος υπηρεσίας

  Συνηθισμένη μετάφραση για προσωπική χρήση. Το σημείο που εστιάζουμε είναι τ α σωστά περιεχόμενα και λιγότερο η ορολογία. Μεταφράζεται από έναν μεταφραστή με έκπτωση.Επικυρωμένη μετάφραση με υπογραφή και σφραγίδα. Μετάφραση και αναθεώρηση από δύο επίσημους μεταφραστές σε χαρτί με κεφαλίδα της εταιρείας με υπογραφή και σφραγίδα.Επαγγελματική μετάφραση εξαιρετικής ποιότητας. Μετάφραση και αναθεώρηση από δύο μεταφραστές που είναι εξειδικευμένοι στο πεδίο του κειμένου.

  Γλώσσα-πηγή - γλώσσα-στόχος

  Άλλος συνδυασμός

  Ώρα ολοκλήρωσης

  Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το έργο

  Επισυνάψτε ένα αρχείο

  Επισύναψη αρχείου 2

  Επισύναψη αρχείου 3

  ή τοποθετήστε εδώ το κείμενο προς μετάφραση:

  Το όνομά σας (απαιτείται)

  Email (απαιτείται)

  Επωνυμία εταιρίας

  Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας (απαιτείται)