ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ OLTRANS

ΒΑΔΙΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ.

Πριν από 12 χρόνια, εμείς, ο Sotir και η Nadya Rangelov, ιδρύσαμε την Otrans με αποστολή να αποτελούμε έναν ικανό ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ανάμεσα στους πελάτες μας και τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Στη διαδρομή, στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στην αποστολή να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε νέους μεταφραστές συμμετέχοντας ενεργά στην εκπαίδευσή τους. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας!

01

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

 • Συμφωνία υπ' αρ. 1889/2012 με το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας για επίσημες μεταφράσεις.
 • Πιστοποίηση σύμφωνα το διεθνές πρότυπο ISO 17100:2015
 • Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων καταχωρημένος στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό ταυτοποίησης 0052264
 • Μέλος του ELIA (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος γλωσσικής βιομηχανίας)
 • Αποκλειστικός διακομιστής ασφαλούς αποθήκευσης υλικών
 • Εργαλεία CAT συνέπεια στην ορολογία
 • Εσωτερικοί μεταφραστές
 • Ικανοί διαχειριστές έργων
 • Απάντηση σε ερωτήματα το αργότερο εντός 30 λεπτών
 • Ακριβής προσφορά και υπολογισμός με βάση το κείμενο-πηγή
02

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μία από τις βασικές αρχές στην εργασία μας είναι η συνεχής τήρηση των αρχών ηθικής και δικαίου, καθώς και η σχολαστική τήρηση των νόμων στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Oltrans Ltd., όχι μόνον στις συμβάσεις μας με τους πελάτες και τους επαγγελματικούς συνεργάτες, αλλά και με όλα τα ιδρύματα στη Βουλγαρία και φυσικά στις προσωπικές επιχειρηματικές μας σχέσεις.
03

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 • Εφαρμογή του έργου BG05M9OP001-1.003-1384-C01 “Δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας για νέους”
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων - εκπαίδευση στην αγγλική και ψηφιακές ικανότητες
 • Συμβολή στην ανάπτυξη καριέρας - εκπαίδευση μαθητευόμενων στον τρόπο εργασίας ως μεταφραστές, διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης "Paisii Hilendarski" με θέμα "Εργασία σε Μεταφραστικό Γραφείο". Ο Sotir Rangelov διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης "Paisii Hilendarski" τα μαθήματα "Computer-aided Translation (Μετάφραση με Ηλεκτρονική Υποστήριξη)" και "Information Technologies in Translation (Η Πληροφορική στη Μετάφραση)"
 • Εισαγωγή προγραμμάτων που κάνουν τη διαδικασία εργασίας πιο εύκολη για τους εργαζόμενους – ]project-open[, SDL Trados, xBench
 • Δημιουργούμε ήρεμες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας
 • Ενθαρρύνουμε τα νέα και έξυπνα άτομα
 • Προσφέρουμε εργασία σε εξωτερικούς συνεργάτες
 • Έχουμε μόνιμες θέσεις για διαχειριστές έργων, μεταφραστές, τεχνικούς DTP, πωλητές

Πιστεύουμε στις 7 αρχές για ένα ποιοτικό μεταφραστικό γραφείο

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έχουμε διευρυμένο ωράριο εργασίας από 08:00 π.μ. - 07:00 μ.μ., 00359 700 11 502

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο υπολογισμός γίνεται στη βάση του κειμένου πηγής

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Έχουμε εσωτερικούς μεταφραστές και επιμελητές

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα μετάφρασης με ηλεκτρονική υποστήριξη

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Υποστηρίζουμε μεγάλη γκάμα μορφών αρχείου και εσωτερικό τεχνικό DTP

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι μεταφραστές μας έχουν υπογράψει δηλώσεις εμπιστευτικότητας
Αποτελούμε ελεγκτή προσωπικών δεδομένων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έχουμε δικό μας διακομιστή και κρυπτογραφημένη σύνδεση με αυτόν

Η μετάφραση είναι καταπληκτική. Ο μεταφραστής προφανώς ξέρει τη δουλειά του. Σας ευχαριστούμε.

Vladislav Yakimov

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Φοβερή δουλειά. Εάν χρειαστεί να μεταφράσω κάτι ξανά, θα απευθυνθώ και πάλι σε εσάς.

Ekaterina Stoyanova

Επαγγελματική δουλειά, ακρίβεια, ειλικρίνεια. Θα χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες της Oltrans όποτε χρειαστεί.

Maria Decheva

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γρήγορη εξυπηρέτηση! Θα χαρώ να συστήσω τις υπηρεσίες σας και σκοπεύω να τις χρησιμοποιήσω ξανά. :)

Dilyana Ivanova

Στατιστικά στοιχεία

60 000 +

μεταφρασμένες σελίδες

3 600 +

ολοκληρωμένα έργα

1 300 +

πελάτες

3 / 2 000 +

εσωτερικοί/εξωτερικοί μεταφραστές
TOP